Skip Navigation Links
   Trang chủ
   Thông tin phòngExpand    Thông tin phòng
   Kiểm định chất lượng giáo dục
   Thống kêExpand    Thống kê
   Trang tin
   Văn bản pháp luật
   Quản trịExpand    Quản trị

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCMầm nonTiểu họcTrung học cơ sởTrung học phổ thôngGiáo dục thường xuyên
Số TTQuận HuyệnTrườngĐánh giá ngoài đợtQuyết định thành lập đoàn đánh giá ngoàiQuyết định công nhận kiểm định chất lượng giáo dụcĐạt cấp độWebsite của trường
1Quận 1Mầm non 20/10, Quận 111Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://www.mamnon2010.com
2Quận 1Mầm non Tuổi Thơ, Quận 115Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
3Quận 1Mầm non 30/4, Quận 115Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://Mamnon30thang4q1.hcm.edu.vn
4Quận 1Mầm non Lê Thị Riêng, Quận 115Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
5Quận 1Mầm non Nguyễn Thái Bình, Quận 115Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1
6Quận 1Mầm non Hoa Quỳnh, Quận 120Quyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2015Quyết định số 431/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2016Cấp độ 2http://www.mamnonhoaquynh.com
7Quận 1Mầm non Tuổi Hồng, Quận 120Quyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2015Quyết định số 430/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2016Cấp độ 1http://www.mamnontuoihong.com
8Quận 1Trường Mầm non Hoa Lư, Quận 1 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 939/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
9Quận 1Mầm non Hoa Lan, Quận 122Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 940/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
10Quận 1Mầm non Cô Giang, Quận 125Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://www.mamnoncogiangq1.edu.vn
11Quận 1Mầm non Nguyễn Cư Trinh, Quận 125Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mamnonnguyencutrinh.com
12Quận 1Mầm non Tân Định, Quận 128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-29/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
13Quận 1Mầm non Phạm Ngũ Lão, Quận 128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-30/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
14Quận 1Mầm non Bến Thành, Quận 139Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mamnonbenthanh.com
15Quận 1Mầm non Baby, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
16Quận 1Mầm non Gấu Trúc, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.pandakidsschool.vn
17Quận 1Mẫu giáo dân lập Sa Pa, Quận 1 (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
18Quận 1Mầm non tư thục Ngôi Nhà Nhỏ, Quận 1 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
19Quận 1Mầm non Học Viện Sài Gòn, Quận 1 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www. saigonacademy.com
20Quận 1Mầm non Bé Ngoan, Quận 19Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2013Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 27/02/2014Cấp độ 2http://bengoanquan1.edu.vn/
21Quận 2Mầm non Măng Non, Quận 215Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
22Quận 2Mầm non Bình An, Quận 215Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
23Quận 2Mầm non Họa Mi, Quận 228Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-31/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
24Quận 2Mầm non Hoa Hồng, Quận 228Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-32/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
25Quận 2Mầm non Thạnh Mỹ Lợi, Quận 229Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-58/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnthanhmyloi.hcm.edu.vn
26Quận 2Mầm non Bình Trưng Đông, Quận 239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 2http://
27Quận 2Mầm non Sen Hồng, Quận 239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnsenhongq2.hcm.edu.vn
28Quận 2Mầm non Cát Lái, Quận 242Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mncatlaiq2.hcm.edu.vn
29Quận 2Mầm non 19/5, Quận 250Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 3http://
30Quận 2Mầm non Thảo Điền, Quận 253Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnthaodien.hcm.edu.vn
31Quận 2Mầm non An Phú, Quận 253Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnanphuq2.hcm.edu.vn
32Quận 3Mầm non 6, Quận 314Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnon6.q3.edu.vn
33Quận 3Mầm non 4, Quận 318Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-1/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mn4q3.hcm.edu.vn/Default.aspx
34Quận 3Mầm non 9, Quận 325Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mn9q3.hcm.edu.vn
35Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 8, Quận 325Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mntuoitho8.q3.edu.vn
36Quận 3Mầm non 1, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-33/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
37Quận 3Mầm non 2, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-34/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
38Quận 3Mầm non 11, Quận 328Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-35/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
39Quận 3Mầm non 4A, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-59/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://www.mn4aq3.hcm.edu.vn
40Quận 3Mầm non 7, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-60/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mn7q3.hcm.edu.vn
41Quận 3Mầm non 12, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-61/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mn12q3.hcm.edu.vn
42Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 7, Quận 329Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-62/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://www.mntuoitho7.hcm.edu.vn
43Quận 3Mầm non 13, Quận 337Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn13q3.hcm.edu.vn
44Quận 3Mầm non Tuổi Thơ 6A, Quận 337Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mntuoitho6a.hcm.edu.vn
45Quận 3Mầm non 3, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn3q3.hcm.edu.vn
46Quận 3Mầm non 5, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn5q3.hcm.edu.vn
47Quận 3Mầm non 7A, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn7aq3.hcm.edu.vn
48Quận 3Mầm non 8, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mamnon8.q3.hcm.edu.vn
49Quận 3Mầm non 10, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn10q3.hcm.edu.vn
50Quận 3Mầm non 14, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn14q3.hcm.edu.vn
51Quận 3Mầm non 14A, Quận 342Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn14aq3.hcm.edu.vn
52Quận 3Mẫu giáo tư thục Thiên Thanh, Quận 3 (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mgthienthanh.hcm.edu.vn
53Quận 3Mầm non Ánh Dương, Quận 3 (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnanhduongq3.hcm.edu.vn
54Quận 3Mầm non tư thục Thiên Phước, Quận 3 (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
55Quận 3Mầm non Việt Úc, Quận 3 (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
56Quận 3Mẫu giáo dân lập Hoàng Anh, Quận 3 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mghoanganhq3.hcm.edu.vn
57Quận 3Mẫu giáo dân lập Mai Anh, Quận 3 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
58Quận 3Mầm non Hoa Mai, Quận 353Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnhoamaiq3.hcm.edu.vn
59Quận 4Mầm non Sao Mai 12, Quận 418Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-2/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mnsaomai12.e-school.edu.vn
60Quận 4Mầm non 15, Quận 422Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 941/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
61Quận 4Mầm non Sao Mai 13, Quận 422Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 942/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
62Quận 4Mầm non Cảng, Quận 428Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-36/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
63Quận 4Mầm non Nguyễn Tất Thành, Quận 429Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-63/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mnnguyentatthanh.e-school.edu.vn
64Quận 4Mầm non 2, Quận 435Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mn2q4.hcm.edu.vn
65Quận 4Mầm non 10, Quận 435Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mn10.e-school.edu.vn
66Quận 4Mầm non 14, Quận 439Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn14.e-school.edu.vn
67Quận 4Mầm non 18, Quận 439Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
68Quận 4Mầm non 12, Quận 442Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn12q4.hcm.edu.vn
69Quận 4Mầm non 3, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn3q4.hcm.edu.vn
70Quận 4Mầm non 6, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
71Quận 4Mầm non 8, Quận 446Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn8q4.hcm.edu.vn
72Quận 4Mầm non 9, Quận 453Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mn9q4.hcm.edu.vn
73Quận 5Mầm non 8, Quận 511Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4170/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 1http://mamnon8.quan5.edu.vn
74Quận 5Mầm non Họa Mi 3, Quận 511Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
75Quận 5Mầm non Họa Mi 1, Quận 512Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2014Quyết định số 5905/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014Cấp độ 2http://mamnonhoami1quan5.edu.vn
76Quận 5Mầm non Họa Mi 2, Quận 512Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2014Quyết định số 5906/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014Cấp độ 2http://
77Quận 5Mầm non Sơn Ca, Quận 515Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnsoncaq5.hcm.edu.vn
78Quận 5Mầm non Vàng Anh, Quận 515Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnvanganhq5.hcm.edu.vn
79Quận 5Mầm non 13, Quận 522Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 943/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
80Quận 5Mầm non 11, Quận 528Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-37/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
81Quận 5Mầm non 14B, Quận 529Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-64/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://
82Quận 5Mầm non 1, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mn1q5.hcm.edu.vn
83Quận 5Mầm non 2B, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mg2bq5.hcm.edu.vn
84Quận 5Mầm non 9, Quận 535Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 2http://Mn9q5hcm.edu.vn
85Quận 5Mầm non 12, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mn12q5.hcm.edu.vn
86Quận 5Mầm non tư thục Hoa Mai, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonhoamai.com
87Quận 5Mầm non tư thục Tuổi Thơ, Quận 537Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mntuoithoq5.hcm.edu.vn
88Quận 5Mầm non 5A, Quận 542Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn5aq5.hcm.edu.vn
89Quận 5Mầm non 3, Quận 546Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn3q5.hcm.edu.vn
90Quận 5Mầm non 2A, Quận 550Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
91Quận 5Mầm non 5B, Quận 550Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 2http://mn5bq5.hcm.edu.vn
92Quận 5Mầm non 6, Quận 550Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mn6q5.hcm.edu.vn
93Quận 6Mầm non Rạng Đông 1, Quận 613Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2792/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnrangdong1.q6.edu.vn
94Quận 6Mầm non Rạng Đông, Quận 618Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-3/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mnrangdongq6.hcm.edu.vn
95Quận 6Mầm non Rạng Đông 4, Quận 618Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://
96Quận 6Mầm non Rạng Đông 7, Quận 622Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 944/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
97Quận 6Mầm non Rạng Đông 9, Quận 622Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 945/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
98Quận 6Mầm non Rạng Đông 6, Quận 628Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-92/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
99Quận 6Mầm non Rạng Đông 6A, Quận 629Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-65/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mnrangdong6a.hcm.edu.vn
100Quận 6Mầm non Rạng Đông 10, Quận 629Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-66/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnrangdong10.hcm.edu.vn
101Quận 6Mầm non Rạng Đông 14, Quận 631Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 2
102Quận 6Mầm non Rạng Đông 5, Quận 633Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mnrangdong5.hcm.edu.vn
103Quận 6Mầm non Rạng Đông 5A, Quận 633Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mnrangdong5a.hcm.edu.vn
104Quận 6Mầm non Rạng Đông 9A, Quận 633Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mnrangdong9a.hcm.edu.vn
105Quận 6Mầm non Rạng Đông 11A, Quận 633Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 3http://mnrangdong11a.hcm.edu.vn
106Quận 6Mầm non Rạng Đông 13, Quận 633Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 1http://
107Quận 6Mầm non Rạng Đông 11, Quận 637Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mnrangdong11.hcm.edu.vn
108Quận 6Mầm non Hoàng Mai II, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://hoangmai2.q6.edu.vn
109Quận 6Mẫu giáo Hồng Phúc, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://maugiaohongphuc.com
110Quận 6Mầm non Tuổi Hồng, Quận 6 (NCL)37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://tuoihong.q6.edu.vn
111Quận 6Mầm non Rạng Đông 2, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnrangdong2.hcm.edu.vn
112Quận 6Mầm non Rạng Đông 3, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mnrangdong3.hcm.edu.vn
113Quận 6Mầm non Rạng Đông 12, Quận 639Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnrangdong12.hcm.edu.vn
114Quận 6Mầm non Đô rê mon, Quận 6 (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
115Quận 6Mầm non Việt, Quận 6 (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://truongmamnonviet.com
116Quận 7Mầm non 19-5, Quận 711Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4172/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://mamnon195.edu.vn
117Quận 7Mầm non Hoa Hồng, Quận 713Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://
118Quận 7Mầm non Tân Kiểng, Quận 715Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
119Quận 7Mầm non Bình Thuận, Quận 729Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-67/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://
120Quận 7Mầm non Hoa Sen, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoasenq7.hcm.edu.vn
121Quận 7Mẫu giáo Măng Non, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
122Quận 7Mầm non Tân Phong, Quận 739Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mntanphong.hcm.edu.vn
123Quận 7Mầm non Bông Hoa Nhỏ, Quận 7 (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 3http://www.tfm.edu.vn
124Quận 7Mầm non Tân Mỹ, Quận 748Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mntanmyq7.hcm.edu.vn
125Quận 7Mầm non Việt Úc, Quận 7 (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.vas.edu.vn
126Quận 7Mầm non Tân Hưng, Quận 77Quyết định số 378/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/4/2013Quyết định số 6633/QĐ-UBND ngày 14/12/2013Cấp độ 1http://www.mntanhung.edu.vn/
127Quận 8Mầm non 19/5, Quận 814Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.mamnon19thang5quan8.edu.vn
128Quận 8Mầm non Kim Đồng, Quận 814Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnonkimdongq8.edu.vn
129Quận 8Mầm non Vành Khuyên, Quận 825Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-10/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
130Quận 8Mầm non Bông Sen, Quận 825Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
131Quận 8Mầm non Tuổi Thơ, Quận 8 28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-38/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
132Quận 8Mầm non Sơn Ca, Quận 829Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-68/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnsoncaq8.hcm.edu.vn
133Quận 8Mầm non Thỏ Ngọc, Quận 829Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-69/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://www.mamnonthongocquan8.edu.vn
134Quận 8Mầm non Hoàng Mai III, Quận 8 35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoangmai3.hcm.edu.vn
135Quận 8Mầm non Nắng Mai, Quận 8 35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 2http://mnnangmai.hcm.edu.vn
136Quận 8Mầm non Vườn Hồng, Quận 842Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mnvuonhongq8.hcm.edu.vn
137Quận 8Mầm non Hoàng Mai I, Quận 8 (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoangmai1.hcm.edu.vn
138Quận 8Mầm non Bé Ngoan, Quận 842Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mnbengoanq8.hcm.edu.vn
139Quận 8Mầm non Việt Nhi, Quận 842Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://www.mnvietnhiq8.hcm.edu.vn
140Quận 8Mầm non Bình Minh, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnbinhminh.hcm.edu.vn
141Quận 8Mầm non Bông Hồng, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnbonghongq8.hcm.edu.vn
142Quận 8Mầm non Vàng Anh, Quận 846Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnvanganh.hcm.edu.vn
143Quận 8Mầm non Tuổi Hoa, Quận 850Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mntuoihoaq8.hcm.edu.vn
144Quận 8Mầm non Hoạ Mi, Quận 850Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoami.hcm.edu.vn
145Quận 8Mầm non Tuổi Ngọc, Quận 88Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2013Quyết định số 6634/QĐ-UBND ngày 14/12/2013Cấp độ 1http://mamnontuoingoc.net/
146Quận 9Mầm non Phước Bình, Quận 912Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2014Quyết định số 5903/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014Cấp độ 1http://mamnonphuocbinh.edu.vn
147Quận 9Mầm non Ngô Thời Nhiệm, Quận 912Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2014Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014Cấp độ 2http://Mamnon.ngothoinhiem.edu.vn
148Quận 9Mầm non Trường Thạnh, Quận 922Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 946/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
149Quận 9Mầm non Hoa Lan, Quận 9 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 947/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
150Quận 9Mầm non Long Trường, Quận 9 22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 948/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
151Quận 9Mầm non Sơn Ca, Quận 928Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-39/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
152Quận 9Mầm non Vàng Anh, Quận 929Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-70/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnvanganhq9.hcm.edu.vn
153Quận 9Mầm non Phong Phú, Quận 939Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnphongphu.hcm.edu.vn
154Quận 9Mầm non Tuổi Hoa, Quận 939Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mntuoihoaq9.hcm.edu.vn
155Quận 9Mầm non Long Bình, Quận 948Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnlongbinh.hcm.edu.vn
156Quận 9Mầm non Hoa Hồng Đỏ, Quận 9 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.hoahongdo.edu.vn
157Quận 9Mầm non Hoa Mai, Quận 9 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mamnonhoamaiquan9.edu.vn
158Quận 10Mầm non Măng Non II, Quận 1013Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mangnon2.q10.edu.vn
159Quận 10Mầm non Phường 1, Quận 1014Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnonphuong1.edu.vn
160Quận 10Mầm non Phường 3, Quận 1014Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://mnphuong3.10.edu.vn
161Quận 10Mầm non Phường 13, Quận 1018Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-8/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mnphuong13.quan10.edu.vn
162Quận 10Mầm non Phường 15 A, Quận 1018Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-9/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http: www.mnphuong15a.q10.edu.vn
163Quận 10Mầm non 19/5, Quận 1020Quyết định số 1553/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/9/2015Quyết định số 429/QĐ-GDĐT_KTKĐCLGD ngày 17 tháng 3 năm 2016Cấp độ 3http://19thang5.mamnon.com
164Quận 10Mầm non Măng Non III, Quận 1028Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-40/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
165Quận 10Mầm non Phường 2, Quận 1029Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-71/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mamnonphuong2.edu.vn
166Quận 10Mầm non 2/9, Quận 1029Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-72/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mn2thang9q10.hcm.edu.vn
167Quận 10Mầm non Phường 5, Quận 10 31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 2http://www.mamnonp5.quan10.edu.vn
168Quận 10Mầm non Phường 6, Quận 10 31Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mnphuong6q10.hcm.edu.vn
169Quận 10Mầm non Phường 8, Quận 1031Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mnphuong8q10.hcm.edu.vn
170Quận 10Mầm non Phường 14, Quận 1031Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 2http://mnphuong14q10.hcm.edu.vn
171Quận 10Mầm non Vạn An, Quận 1031Quyết định số 1717/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/9/2016Quyết định số Cấp độ 1http://www.mamnonvanan.vn
172Quận 10Mầm non Phường 15B, Quận 1042Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnphuong15bq10.hcm.edu.vn
173Quận 10Mầm non Ánh Sao, Quận 10 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mamnonanhsao.com.vn
174Quận 10Mầm non Việt Úc, Quận 10 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://www.vas.edu.vn
175Quận 10Mầm non Măng Non I, Quận 108Quyết định số 992/QĐ-GDĐT-TC ngày 22/8/2013Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 14/12/2013Cấp độ 2http://mangnon1.q10.edu.vn/
176Quận 11Mầm non Phường 5, Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://www.misp.vn/mamnon5q11
177Quận 11Mầm non 10, Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.misp.vn/mamnon10q11
178Quận 11Mầm non Quận 1113Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.misp.vn/mamnonq11
179Quận 11Mầm non Phường 9, Quận 1114Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://maugiaosonca9q11.edu.vn
180Quận 11Mầm non 15, Quận 1115Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mn15.q11.hcm.edu.vn
181Quận 11Mầm non Phường 2, Quận 1118Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-5/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mn2q11.hcm.edu.vn
182Quận 11Mầm non Phường 3, Quận 1118Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-6/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mnphuong3q11.hcm.edu.vn
183Quận 11Mầm non Phường 14, Quận 1118Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-7/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mn14q11.hcm.edu.vn
184Quận 11Mầm non Phường 1, Quận 1128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-41/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
185Quận 11Mầm non Phường 8, Quận 1128Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-42/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
186Quận 11Mầm non Phường 11, Quận 1129Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-73/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnphuong11q11.hcm.edu.vn
187Quận 11Mầm non Phường 16, Quận 1129Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-74/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnphuong16.hcm.edu.vn
188Quận 11Mầm non Phường 6, Quận 1142Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn6q11.hcm.edu.vn
189Quận 11Mầm non Phường 7, Quận 1142Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnphuong11q11.hcm.edu.vn
190Quận 11Mầm non Phường 12, Quận 1142Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnphuong12q11.hcm.edu.vn
191Quận 11Mầm non Phường 13, Quận 1142Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
192Quận 11Mầm non Phường 4, Quận 1146Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn4q11.hcm.edu.vn
193Quận 11Mầm non Hoa Hướng Dương, Quận 11 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoahuongduongq11.hcm.edu.vn
194Quận 11Mầm non Quốc tế Mỹ Úc, Quận 11 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnquoctemyuc.hcm.edu.vn
195Quận 12Mầm non Sơn Ca 5, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4173/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
196Quận 12Mầm non Sơn Ca 6, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
197Quận 12Mầm non Hồng Yến, Quận 12 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 1http://
198Quận 12Mẫu giáo Họa Mi 2, Quận 1214Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2810/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.maugiaohoami2.edu.vn
199Quận 12Mầm non Họa Mi 1, Quận 1225Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://www.mamnonhoami1.edu.vn
200Quận 12Mầm non Hoa Mai 2, Quận 1233Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 3http://www.mamnonhoamaiq12.edu.vn
201Quận 12Mầm non Sơn Ca 9, Quận 1237Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2htttp://www.mamnonsonca9.edu.vn
202Quận 12Mầm non Sơn Ca 8, Quận 1239Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 3http://www.mnsonca8q12.hcm.edu.vn
203Quận 12Mầm non Anh Đào, Quận 12 (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 2http://www.mamnonanhdao.edu.vn
204Quận 12Mầm non Quang Trung, Quận 12 (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonquangtrungq12.edu.vn
205Quận 12Mầm non Bông Hồng, Quận 12 46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnbonghongq12.hcm.edu.vn
206Quận 12Mầm non tư thục Hoa Hồng, Quận 12 (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnhoahongq12.edu.vn
207Quận 12Mầm non Sơn Ca 4, Quận 1246Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://wwwmamnonsonca4.edu.vn
208Quận 12Mầm non Việt Anh, Quận 12 (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 3http://vietanhpreschool.wixsite.com/2011
209Quận 12Mầm non Bé Ngoan, Quận 1248Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 3http://www.mnbengoanq12.hcm.edu.vn
210Quận 12Mầm non Vàng Anh, Quận 1250Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnvanganhq12.hcm.edu.vn
211Quận 12Mẫu giáo Thiên Ân, Quận 12 (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonthienan.edu.vn
212Quận 12Mầm non Phù Đổng, Quận 12 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonphudong.edu.vn
213Quận 12Mầm non Ánh Sáng, Quận 12 (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonanhsangq12.edu.vn
214Quận Bình TânMầm non Hương Sen, quận Bình Tân14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://
215Quận Bình TânMầm non 19/5, quận Bình Tân15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1
216Quận Bình TânMầm non Cẩm Tú, quận Bình Tân15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mncamtu.hcm.edu.vn
217Quận Bình TânMầm non Hoa Hồng, quận Bình Tân15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1
218Quận Bình TânMầm non Ánh Hồng, quận Bình Tân28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-43/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
219Quận Bình TânMầm non Hoàng Anh, quận Bình Tân33Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 3http://
220Quận Bình TânMầm non Hoa Đào, quận Bình Tân33Quyết định số 1880/QĐ-GDĐT-TC ngày 11/10/2016Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoadao.hcm.edu.vn
221Quận Bình TânMầm non Ánh Mai, quận Bình Tân42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnanhmai.hcm.edu.vn
222Quận Bình TânMầm non Bảo Ngọc, quận Bình Tân (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
223Quận Bình TânMầm non Hoa Mai, quận Bình Tân (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoamaibinhtan.hcm.edu.vn
224Quận Bình TânMầm non Thủy Tiên, quận Bình Tân44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnthuytien.hcm.edu.vn
225Quận Bình TânMầm non Trí Tuệ Việt, quận Bình Tân (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.truongttv.edu.vn
226Quận Bình TânMầm non Hoa Hồng Nhỏ, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://hoahongnho.hcm.edu.vn
227Quận Bình TânMầm non Hoa Phượng, quận Bình Tân48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoaphuongbinhtan.hcm.edu.vn
228Quận Bình TânMầm non Hoa Sen, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoasen.hcm.edu.vn
229Quận Bình TânMầm non Lê Thành, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mamnonlethanh.net
230Quận Bình TânMầm non Trúc Xanh, quận Bình Tân (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mntrucxanhbinhtan.edu.vn
231Quận Bình TânMầm non Sơn Ca, quận Bình Tân (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
232Quận Bình TânMầm non Khai Minh, quận Bình Tân (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnkhaiminhbinhtan.hcm.edu.vn
233Quận Bình TânMầm non Hoa Thiên Lý, quận Bình Tân (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoathienly.hcm.edu.vn
234Quận Bình TânMầm non Vy Vy, quận Bình Tân (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
235Quận Bình TânMầm non 30/4, quận Bình Tân53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mn30thang4-bt.hcm.edu.vn
236Quận Bình TânMầm non Bình Trị Đông, quận Bình Tân53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnbinhtridong.hcm.edu.vn
237Quận Bình TânMầm non Mặt Trời Nhỏ, quận Bình Tân (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mattroinho.com
238Quận Bình ThạnhMầm non 25A, quận Bình Thạnh 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 1http://mamnon25a.edu.vn/
239Quận Bình ThạnhMầm non 11B, quận Bình Thạnh14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mn11bbinhthanh.blogspt.com
240Quận Bình ThạnhMầm non 14, quận Bình Thạnh14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mn14binhthanh.blogspot.com
241Quận Bình ThạnhMầm non 24A, quận Bình Thạnh14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mn24abinhthanh.blogspot.com
242Quận Bình ThạnhMầm non 27, quận Bình Thạnh14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnon27.com
243Quận Bình ThạnhMầm non 24B, quận Bình Thạnh18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-10/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mn24bbinhthanh.hcm.edu.vn
244Quận Bình ThạnhMầm non 25B, quận Bình Thạnh18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-11/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mn25bbinhthanh.hcm.edu.vn
245Quận Bình ThạnhMầm non 7B, quận Bình Thạnh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 949/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
246Quận Bình ThạnhMầm non 17, quận Bình Thạnh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 950/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
247Quận Bình ThạnhMầm non 11A, quận Bình Thạnh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mn11abinhthanh.hcm.edu.vn
248Quận Bình ThạnhMầm non 13, quận Bình Thạnh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mn13binhthanh.hcm.edu.vn
249Quận Bình ThạnhMầm non 5, quận Bình Thạnh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-44/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
250Quận Bình ThạnhMầm non 6, quận Bình Thạnh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-75/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mn6binhthanh.hcm.edu.vn
251Quận Bình ThạnhMầm non 1, quận Bình Thạnh35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://mn1binhthanh.hcm.edu.vn
252Quận Bình ThạnhMầm non 19, quận Bình Thạnh35Quyết định số 2289/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/12/2016Quyết định số Cấp độ 1http://www.mn19binhthanh.hcm.edu.vn
253Quận Bình ThạnhMầm non 15, quận Bình Thạnh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mn15binhthanh.hcm.edu.vn
254Quận Bình ThạnhMầm non 15B, quận Bình Thạnh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mn15bbinhthanh.hcm.edu.vn
255Quận Bình ThạnhMầm non 3, quận Bình Thạnh39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mn3binhthanh.hcm.edu.vn
256Quận Bình ThạnhMầm non 22, quận Bình Thạnh39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mn22binhthanh.hcm.edu.vn
257Quận Bình ThạnhMầm non 2, quận Bình Thạnh46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 3http://www.mn2binhthanh.hcm.edu.vn
258Quận Bình ThạnhMầm non 7A, quận Bình Thạnh46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 3http://
259Quận Bình ThạnhMầm non 21, quận Bình Thạnh48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mn21binhthanh.hcm.edu.vn
260Quận Bình ThạnhMầm non 12, quận Bình Thạnh50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 2http://www.mn12binhthanh.hcm.edu.vn
261Quận Bình ThạnhMẫu giáo Hoa Anh Đào, quận Bình Thạnh (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mghoaanhdao.hcm.edu.vn
262Quận Gò VấpMầm non Sơn Ca, quận Gò Vấp 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4177/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
263Quận Gò VấpMầm non Anh Đào, quận Gò Vấp 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
264Quận Gò VấpMầm non Hoa Lan, quận Gò Vấp14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.mnhoalan.com
265Quận Gò VấpMầm non Hoa Hồng, quận Gò Vấp14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.mnhoahong.com
266Quận Gò VấpMầm non Nhật Quỳnh, quận Gò Vấp18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-12/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://www.nhatquynh.edu.vn
267Quận Gò VấpMầm non Hồng Nhung, quận Gò Vấp18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-13/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mamnonhongnhung.com.vn
268Quận Gò VấpMầm non Hoàng Yến, quận Gò Vấp18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-14/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mnhoangyen.hcm.edu.vn
269Quận Gò VấpMầm non Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
270Quận Gò VấpMầm non Ngọc Lan, quận Gò Vấp25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://ngoclan-gv.e-school.edu.vn
271Quận Gò VấpMầm non Hoa Quỳnh, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-45/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
272Quận Gò VấpMầm non Hướng Dương, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-46/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
273Quận Gò VấpMầm non Hương Sen, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-47/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
274Quận Gò VấpMẫu giáo tư thục Duy An, quận Gò Vấp28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-48/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
275Quận Gò VấpMầm non Hoạ Mi, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-76/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mamnonhoami.com.vn
276Quận Gò VấpMầm non Vàng Anh, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-77/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnvanganhgovap.hcm.edu.vn
277Quận Gò VấpMầm non Thủy Tiên, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-78/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mamnonthuytien.edu.vn
278Quận Gò VấpMầm non Quỳnh Hương, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-79/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnquynhhuonggovap.hcm.edu.vn
279Quận Gò VấpMẫu giáo tư thục Mỹ Sơn, quận Gò Vấp29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-80/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mgmyson.hcm.edu.vn
280Quận Gò VấpMẫu giáo tư thục Mai Khôi, quận Gò Vấp (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
281Quận Gò VấpMầm non Sen Hồng, quận Gò Vấp42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
282Quận Gò VấpMầm non tư thục Đức Tuấn, quận Gò Vấp (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
283Quận Gò VấpMầm non An Nhơn, quận Gò Vấp46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnannhon.hcm.edu.vn
284Quận Gò VấpMầm non Hoa Phượng Đỏ, quận Gò Vấp53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mnhoaphuongdogovap.hcm.edu.vn
285Quận Gò VấpMầm non tư thục Khiết Tâm, quận Gò Vấp (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
286Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 11, quận Phú Nhuận14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://Sc11_webstyle
287Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 4, quận Phú Nhuận15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://sonca4pn.edu.vn
288Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 10, quận Phú Nhuận15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://sonca10pn.edu.vn
289Quận Phú NhuậnMẫu giáo Hương Sen, quận Phú Nhuận18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-15/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://huongsen.pn.edu.vn
290Quận Phú NhuậnMẫu giáo Sơn Ca 5, quận Phú Nhuận18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-16/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://maugiaosonca5.pn.edu.vn
291Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 7, quận Phú Nhuận28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-49/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
292Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 5, quận Phú Nhuận29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-81/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnsonca5phunhuan.hcm.edu.vn
293Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 1, quận Phú Nhuận42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnsonca1phunhuan.hcm.edu.vn
294Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 12, quận Phú Nhuận42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnsonca12phunhuan.hcm.edu.vn
295Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 15, quận Phú Nhuận42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://www.mamnonsonca15.phunhuan.edu.vn
296Quận Phú NhuậnMầm non Sơn Ca 9, quận Phú Nhuận53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnsonca9.hcm.edu.vn
297Quận Tân BìnhMầm non Bàu Cát, quận Tân Bình 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
298Quận Tân BìnhMầm non 11, quận Tân Bình 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
299Quận Tân BìnhMầm non 2, quận Tân Bình13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnon2.com
300Quận Tân BìnhMầm non Tuổi Xanh, quận Tân Bình13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://
301Quận Tân BìnhMầm non 9, quận Tân Bình15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2
302Quận Tân BìnhMầm non 15, quận Tân Bình15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mn15tanbinh.hcm.edu.vn
303Quận Tân BìnhMầm non 13, quận Tân Bình22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 951/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 3
304Quận Tân BìnhMầm non 14, quận Tân Bình22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 952/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 3
305Quận Tân BìnhMầm non 10, quận Tân Bình25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mn10tanbinh.hcm.edu
306Quận Tân BìnhMầm non Phú Hòa, quận Tân Bình25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mamnonphuhoa.com
307Quận Tân BìnhMầm non Quận, quận Tân Bình28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-50/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3
308Quận Tân BìnhMầm non 12, quận Tân Bình28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-51/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
309Quận Tân BìnhMầm non 1A, quận Tân Bình29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-82/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mamnon1a.e-school.edu.vn
310Quận Tân BìnhMầm non 5, quận Tân Bình37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mn5tanbinh.hcm.edu.vn
311Quận Tân BìnhMầm non 10A, quận Tân Bình37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn10atanbinh.hcm.edu.com
312Quận Tân BìnhMầm non 3, quận Tân Bình39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
313Quận Tân BìnhMầm non Sao Sáng, quận Tân Bình39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mamnonsaosangtanbinh.hcm.edu.vn
314Quận Tân BìnhMầm non 6, quận Tân Bình42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mn6tanbinh.hcm.edu.vn
315Quận Tân BìnhMẫu giáo dân lập Bông Hồng, quận Tân Bình (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
316Quận Tân BìnhMầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ, quận Tân Bình (NCL)42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
317Quận Tân BìnhMầm non 4, quận Tân Bình44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mn4tanbinh.hcm.edu.vn
318Quận Tân BìnhMầm non Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mntansonnhat.hcm.edu.vn
319Quận Tân BìnhMầm non Vườn Hồng, quận Tân Bình46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnvuonhongtanbinh.hcm.edu.vn
320Quận Tân BìnhMầm non dân lập Ánh Sáng, quận Tân Bình (NCL)46Quyết định số 2511/QĐ-GDĐT-TC ngày 06/12/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
321Quận Tân BìnhMầm non tư thục Trúc Huy, quận Tân Bình (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://truchuy.com.vn
322Quận Tân BìnhMầm non Hiền Minh, quận Tân Bình (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhienminh.edu.vn
323Quận Tân BìnhMẫu giáo tư thục Hương Hồng, quận Tân Bình (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://huonghongtb.hcm.edu.vn
324Quận Tân BìnhMầm non Minh Quang, quận Tân Bình (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://truongmamnonminhquang.edu.vn
325Quận Tân BìnhMầm non tư thục Ngôi Sao, quận Tân Bình (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://truongmamnonngoisao.com
326Quận Tân PhúMầm non Hoa Hồng, quận Tân Phú13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://mamnonhoahong.com.vn
327Quận Tân PhúMầm non Hoàng Anh, quận Tân Phú14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://tanphuhcm.com/hoanganh
328Quận Tân PhúMầm non Thủy Tiên, quận Tân Phú14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://
329Quận Tân PhúMầm non Trí Đức 1, quận Tân Phú14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnon1.truongtriduc.edu.vn
330Quận Tân PhúMầm non Rạng Đông, quận Tân Phú18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-17/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://Rangdongtanphu.com
331Quận Tân PhúMầm non Hoa Lan, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 954/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 3
332Quận Tân PhúMầm non Hoa Anh Đào, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 953/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
333Quận Tân PhúMầm non Trí Đức 2, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 955/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
334Quận Tân PhúMầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, quận Tân Phú22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 956/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
335Quận Tân PhúMầm non Quỳnh Anh, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://www.tanphuhcm.com/quynhanh
336Quận Tân PhúMầm non Bông Sen, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://bongsentanphu.com
337Quận Tân PhúMầm non ATY, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mnaty.hcm.edu.vn
338Quận Tân PhúMầm non Tây Thạnh, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://tanphuhcm.com/mntaythanh
339Quận Tân PhúMầm non Việt Mỹ Úc, quận Tân Phú25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://mnvietmyuc.hcm.edu.vn
340Quận Tân PhúMầm non Nguyễn Thị Tú, quận Tân Phú29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-83/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://
341Quận Tân PhúMầm non Vàng Anh, quận Tân Phú42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.tanphuhcm.com/vanganh
342Quận Tân PhúMầm non Bảo Bảo, quận Tân Phú (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mamnonbaobao.com
343Quận Tân PhúMầm non Thiên Lý, quận Tân Phú5Quyết định số 1501/QĐ-GDĐT-TC ngày 19/12/2012Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 14/5/2013Cấp độ 2http://www.pgddttanphu.edu.vn/thienly
344Quận Tân PhúMầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú (ĐGL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 3http://www.pgddttanphu.edu.vn/nhieuloc
345Quận Tân PhúMầm non tư thục Hoà Bình, quận Tân Phú (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
346Quận Tân PhúMầm non Thiên Lý, quận Tân Phú (ĐGL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mamnonthienly.tanphuhcm.com
347Quận Tân PhúMầm non Nhiêu Lộc, quận Tân Phú6Quyết định số 08/QĐ-GDĐT-TC ngày 03/1/2013Quyết định số 4423/QĐ-UBND ngày 19/8/2013Cấp độ 2http://www.pgddttanphu.edu.vn/nhieuloc
348Quận Tân PhúMầm non Phượng Hồng, quận Tân Phú7Quyết định số 378/QĐ-GDĐT-TC ngày 16/4/2013Quyết định số 6631/QĐ-UBND ngày 14/12/2013Cấp độ 2http://www.pgddttanphu.edu.vn/phuonghong
349Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Chiểu, quận Thủ Đức 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4181/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 1http://
350Quận Thủ ĐứcMầm non Bình Thọ, quận Thủ Đức 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
351Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Xuân, quận Thủ Đức14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://
352Quận Thủ ĐứcMầm non Tam Bình, quận Thủ Đức14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://
353Quận Thủ ĐứcMầm non Vành Khuyên, quận Thủ Đức14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.mnvanhkhuyen.edu.vn
354Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Trung, quận Thủ Đức14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://mnlinhtrung.hcm.edu.vn/default.aspx
355Quận Thủ ĐứcMầm non Hiệp Bình Chánh III, quận Thủ Đức18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-18/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mnhiepbinhchanh3.edu.vn
356Quận Thủ ĐứcMầm non Tam Phú, quận Thủ Đức18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-19/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://
357Quận Thủ ĐứcMẫu giáo tư thục Thanh Tâm, quận Thủ Đức18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-20/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://
358Quận Thủ ĐứcMầm non Hoa Phượng, quận Thủ Đức18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-21/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://
359Quận Thủ ĐứcMầm non Bình Chiểu, quận Thủ Đức25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1714/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2016Cấp độ 2http://
360Quận Thủ ĐứcMầm non Linh Tây, quận Thủ Đức25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1713/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2016Cấp độ 2http://
361Quận Thủ ĐứcMầm non Hạnh Phúc, quận Thủ Đức28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-52/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
362Quận Thủ ĐứcMầm non Khiết Tâm, quận Thủ Đức29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-84/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://
363Quận Thủ ĐứcMầm non Hoa Mai, quận Thủ Đức42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoamaithuduc.hcm.edu.vn
364Quận Thủ ĐứcMầm non Hướng Dương, quận Thủ Đức (NCL)48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
365Quận Thủ ĐứcMầm non Sơn Ca, quận Thủ Đức50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 2httt://mnsoncathuduc.hcm.edu.vn
366Huyện Bình ChánhMầm non Hoàng Anh, huyện Bình Chánh11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 1http://
367Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Thiên Lý 1, huyện Bình Chánh15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnhoathienly1.edu.vn
368Huyện Bình ChánhMầm non Ngọc Lan, huyện Bình Chánh15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnngoclanbinhchanh.hcm.edu.vn
369Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Phượng 1, huyện Bình Chánh18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-22/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://
370Huyện Bình ChánhMầm non 30 tháng 4, huyện Bình Chánh18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-23/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://mn30thang4binhchanh.hcm.edu.vn
371Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Thiên Lý, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 957/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
372Huyện Bình ChánhMầm non Phong Lan, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 958/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 1
373Huyện Bình ChánhMầm non Hướng Dương, huyện Bình Chánh22Quyết định số 1963/QĐ-GDĐT-TC ngày 26/11/2015Quyết định số 959/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 6 năm 2016Cấp độ 2
374Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Hồng, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2http://mnhoahongbinnhchanh.hcm.edu.vn
375Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Mai, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
376Huyện Bình ChánhMầm non Quỳnh Hương, huyện Bình Chánh25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1712/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2016Cấp độ 3http://mnquynhhuongbinhchanh.hcm.edu.vn
377Huyện Bình ChánhMầm non Thủy Tiên 1, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-53/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
378Huyện Bình ChánhMầm non Sơn Ca, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1711/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 201Cấp độ 1
379Huyện Bình ChánhMầm non Bé Yêu, huyện Bình Chánh28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-54/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
380Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Lan, huyện Bình Chánh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-85/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
381Huyện Bình ChánhMầm non Baby, huyện Bình Chánh29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-86/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://
382Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Sen, huyện Bình Chánh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnhoasenbinhchanh.edu.vn
383Huyện Bình ChánhMầm non Thủy Tiên, huyện Bình Chánh37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnthuytienbinhchanh.hcm.edu.vn
384Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Anh Đào, huyện Bình Chánh42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://
385Huyện Bình ChánhMầm non Hoa Phượng Hồng, huyện Bình Chánh42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mnhoaphuonghong.hcm.edu.vn
386Huyện Bình ChánhMầm non Quỳnh Anh, huyện Bình Chánh53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 2http://
387Huyện Bình ChánhMầm non Thanh Ngân, huyện Bình Chánh (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://www.mnthanhngan.com.vn
388Huyện Cần GiờMầm non Cần Thạnh, huyện Cần Giờ12Quyết định số 1276/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/8/2014Quyết định số 5907/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2014Cấp độ 2http://hcm.mncanthanh
389Huyện Cần GiờMầm non Bình Khánh, huyện Cần Giờ18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-24/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://mnbinhkhanh.hcm.edu.vn
390Huyện Cần GiờMầm non Lý Nhơn, huyện Cần Giờ28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1710/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 9 năm 2016Cấp độ 3http://mglynhon.hcm.edu.vn
391Huyện Cần GiờMầm non Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 3http://Mgtamthonhiep.hcm.edu.vn
392Huyện Cần GiờMầm non An Thới Đông, huyện Cần Giờ48Quyết định số 01/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/01/2018Quyết định số Cấp độ 3http://mganthoidong.hcm.edu.vn
393Huyện Cần GiờMầm non Bình An, huyện Cần Giờ50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnbinhan.hcm.edu.vn
394Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 2, huyện Củ Chi 11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://
395Huyện Củ ChiMầm non Thị Trấn Củ Chi 2, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4184/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://mnthitrancuchi2.hcm.edu.vn
396Huyện Củ ChiMầm non Phạm Văn Cội 1, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://mnphamvancoi1.hcm.edu.vn/
397Huyện Củ ChiMầm non Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi11Quyết định số 394/QĐ-GDĐT-TC ngày 25/3/2014Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 22/8/2014Cấp độ 2http://mnphuhoadong.hcm.edu.vn
398Huyện Củ ChiMầm non Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.misp.vn/mntrunglapthuong
399Huyện Củ ChiMầm non Thái Mỹ, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://
400Huyện Củ ChiMầm non Trung An 2, huyện Củ Chi13Quyết định số 1519/GDĐT-TC ngày 17/10/2014Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.misp.vn/mntrungan2
401Huyện Củ ChiMầm non Hoa Lan, huyện Củ Chi15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 1http://www.misp.vn/mnhoalan
402Huyện Củ ChiMầm non Hòa Phú, huyện Củ Chi15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://www.misp.vn/mnhoaphu
403Huyện Củ ChiMầm non Hoàng Minh Đạo, huyện Củ Chi15Quyết định số 20/QĐ-GDĐT-TC ngày 08/01/2015Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mnhoangminhdao.hcm.edu.vn
404Huyện Củ ChiMầm non Tân Phú Trung 1, huyện Củ Chi18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-25/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mamnontanphutrung1.hcm.edu.vn
405Huyện Củ ChiMầm non Tân Phú Trung 2, huyện Củ Chi18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://www.misp.vn:19000/20/mn/tanphutrung2
406Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 1, huyện Củ Chi18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://www.mntanthonghoi1.hcm.edu.vn
407Huyện Củ ChiMầm non Tân Thông Hội 4, huyện Củ Chi18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://mntanthonghoi4.hcm.edu.vn
408Huyện Củ ChiMầm non Phạm Văn Cội 2, huyện Củ Chi18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-29/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 2http://mnphamvancoi2.hcm.edu.vn
409Huyện Củ ChiMầm non Nhuận Đức, huyện Củ Chi28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-55/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
410Huyện Củ ChiMầm non Hoa Hồng, huyện Củ Chi28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-56/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 2
411Huyện Củ ChiMầm non An Phú, huyện Củ Chi42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnanphucuchi.hcm.edu.vn
412Huyện Củ ChiMầm non Tuổi Ngọc, huyện Củ Chi (NCL)44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 3http://mntuoingoccuchi.hcm.edu.vn
413Huyện Củ ChiMầm non Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
414Huyện Củ ChiMầm non Phước Thạnh, huyện Củ Chi53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
415Huyện Hóc MônMầm non Tân Xuân, huyện Hóc Môn14Quyết định số 1807/QĐ-GDĐT-TC ngày 28/11/2014Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015Cấp độ 2http://mamnontanxuan.blogspot.com
416Huyện Hóc MônMầm non Hướng Dương, huyện Hóc Môn18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-30/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://mnhuongduonghocmon.hcm.edu.vn
417Huyện Hóc MônMầm non Nhị Xuân, huyện Hóc Môn18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-31/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://mnnhixuan.hcm.vn
418Huyện Hóc MônMầm non 19/8, huyện Hóc Môn25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-26/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mn19thang8.hcm.edu.vn
419Huyện Hóc MônMầm non Tân Hòa, huyện Hóc Môn25Quyết định số 95/QĐ-GDĐT-TC ngày 18/01/2016Quyết định số 1568-27/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mntanhoa.hcm.edu.vn
420Huyện Hóc MônMầm non Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-87/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnxuanthoidong.hcm.edu.vn
421Huyện Hóc MônMầm non 23/11, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-88/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://
422Huyện Hóc MônMầm non Bé Ngoan 3, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-89/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://mnbengoan3.hcm.edu.vn
423Huyện Hóc MônMầm non tư thục Sao Mai, huyện Hóc Môn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-90/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://
424Huyện Hóc MônMầm non tư thục Minh Đức, huyện Hóc Môn (NCL)39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1http://minhduc.e-school.edu.vn
425Huyện Hóc MônMầm non Bà Điểm, huyện Hóc Môn42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://mnbadiem.hcm.edu.vn
426Huyện Hóc MônMầm non Tân Hiệp, huyện Hóc Môn42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://www.mntanhiep.hcm.edu.vn
427Huyện Hóc MônMầm non Bông Sen, huyện Hóc Môn44Quyết định số 2240/QĐ-GDĐT-TC ngày 01/11/2017Quyết định số Cấp độ 2http://
428Huyện Hóc MônMầm non Sơn Ca, huyện Hóc Môn50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnsoncahocmon.hcm.edu.vn
429Huyện Hóc MônMầm non dân lập Rạng Đông, huyện Hóc Môn (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
430Huyện Hóc MônMầm non Toàn Mỹ, huyện Hóc Môn (NCL)50Quyết định số 199/QĐ-GDĐT-TC ngày 09/02/2018Quyết định số Cấp độ 1http://
431Huyện Nhà BèMầm non Hoạ Mi, huyện Nhà Bè18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-32/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 1http://
432Huyện Nhà BèMầm non Đồng Xanh, huyện Nhà Bè18Quyết định số 601/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/4/2015Quyết định số 1312-33/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2015Cấp độ 3http://
433Huyện Nhà BèMầm non Hướng Dương, huyện Nhà Bè29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-91/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 3http://hcm_nhabe_huongduong
434Huyện Nhà BèMầm non Vành Khuyên, huyện Nhà Bè29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1710/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 9 năm 2016Cấp độ 3http://mnvanhkhuyen.hcm.edu.vn
435Huyện Nhà BèMầm non Sao Mai, huyện Nhà Bè37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://hcm_nhabe_saomai
436Huyện Nhà BèMầm non Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè37Quyết định số 76/QĐ-GDĐT-TC ngày 13/01/2017Quyết định số Cấp độ 2http://hcm.edu.mnthitrannhabe
437Huyện Nhà BèMầm non Sơn Ca, huyện Nhà Bè42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 1http://
438Huyện Nhà BèMầm non Mạ Non, huyện Nhà Bè42Quyết định số 701/QĐ-GDĐT-TC ngày 07/4/2017Quyết định số Cấp độ 2http://mnmanonnhabe.hcm.edu.vn
439Huyện Nhà BèMầm non Hoa Hồng, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnhoahonghcm.edu.vn
440Huyện Nhà BèMầm non Phượng Hồng, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://phuonghongnb.hcm.edu.vn
441Huyện Nhà BèMầm non Nam Sơn, huyện Nhà Bè (NCL)53Quyết định số 613/QĐ-GDĐT-TC ngày 05/4/2018Quyết định số Cấp độ 1http://mnnamson.hcm.edu.vn
442Trực thuộcMầm non 19/5 Thành phố28Quyết định số 496/QĐ-GDĐT-TC ngày 29/3/2016Quyết định số 1568-28/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1
443Trực thuộcMầm non Nam Sài Gòn29Quyết định số 594/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/4/2016Quyết định số 1568-57/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD ngày 12 tháng 8 năm 2016Cấp độ 1http://www.mamnonnamsaigon.com
444Trực thuộcMầm non Thành phố39Quyết định số 363/QĐ-GDĐT-TC ngày 02/3/2017Quyết định số Cấp độ 1

Thiết kế và thực hiện bởi VKH - TTTT & CTGD Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh